Danh mục
Dung lượng
CPU
Màu sắc
Năm sản xuất
 • 4.690.000 
  Giảm 6%
 • 3.990.000 
  Giảm 20%
 • 5.490.000 
  Giảm 8%
 • 4.590.000 
  Giảm 23%
 • 4.450.000 
  Giảm 11%
 • 5.190.000 
  Giảm 13%