Tình trạng
Thêm
Ram
Thêm
Dung lượng
Thêm
CPU
Thêm
Năm sản xuất
Thêm
  • 12.500.000 
  • 15.500.000 
    Giảm 6%
  • 15.990.000 
    Giảm 6%
  • 19.990.000 
    Giảm 4%