fbpx

Trả góp tiền mặt

Quý khách thông cảm hiện tại KFS Store chưa có liên kết với bên dịch vụ hỗ trợ vay tài chính trả góp 0% qua CMND/CCCD hoặc bằng lái xe. KFS có liên kết với trả góp qua thẻ tín dụng mPos, Vimo và Alepay với lãi suất 0% hàng tháng.